- ŁATWY TEKST -

 

Muzeum Niepołomickie znajduje się na I piętrze w zamku królewskim w Niepołomicach przy ulicy Zamkowej 2.

Przy zamku znajduje się bezpłatny parking.

Telefon do muzeum 517 590 420

Zamek został wybudowany ponad 600 lat temu przez króla Kazimierza Wielkiego. Wielu królów Polski  przyjeżdżało do Niepołomic na polowania w Puszczy Niepołomickiej.

W salach muzeum jest wiele pięknych i bardzo interesujących wystaw. Jeżeli interesujesz się historią, sztuką i przyrodą to serdecznie zapraszamy Cię do naszego muzeum. Wraz z przewodnikiem możesz zwiedzić wystawy i posłuchać ciekawych opowieści i legend o tym miejscu.

 

Wystawy:

 

Miasto, czas i ludzie

Na tej wystawie możesz dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o Niepołomicach. Na zdjęciach zobaczysz mieszkańców, którzy żyli tutaj ponad 100 lat temu.

Zobaczysz najważniejsze budynki: szkołę, kościół, ratusz, fabrykę cegieł i dachówek.

Mapa polskiego terenu wojny

 


 

Sukiennice w Niepołomicach 2

W ośmiu salach możesz zobaczyć wiele pięknych obrazów i rzeźb. Wykonali je polscy malarze i rzeźbiarze ponad 100 lat temu.

Na obrazach są widoki miast, pejzaże, portrety ludzi, wydarzenia z historii i literatury polskiej.

Ekspozycja obrazów na ścianie muzeum

 


 

Gabinet Puchalskiego

Jeżeli interesujesz się przyrodą, koniecznie musisz odwiedzić Gabinet Włodzimierza Puchalskiego. Fotografował on i filmował przyrodę Polski.

Dlatego możesz w tym miejscu obejrzeć fotografie zwierząt, roślin i krajobrazów. Są tu również aparaty fotograficzne, nagrody, buty wędkarskie, a nawet kapelusz Puchalskiego.

Stary aparat fotograficzny

 


 

Wystawa łowiecka 

Możesz się tutaj dowiedzieć, którzy polscy królowie przyjeżdżali do Niepołomic na polowania i na jakie zwierzęta polowali.

W salach można zobaczyć broń myśliwską i przedmioty związane z łowiectwem.

 Wystawa eksponatów myśliwskich


 


 

Skarby Niepołomickiej Parafii

W jednej z sal znajdują się bardzo cenne przedmioty z kościoła parafialnego w Niepołomicach.

Możesz tutaj zobaczyć dokumenty, listy napisane na życzenie królów i papieży.

Najstarszy dokument ma ponad 600 lat i powstał za panowania króla Kazimierza Wielkiego.

W sali tej są też szaty liturgiczne, kielichy mszalne, monstrancja, relikwiarze, obrazy i księgi.

 


 

- DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI -

 

Wstęp

Muzeum Niepołomickie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Niepołomickie i aplikacji mobilnej VisitMałopolska.

 

Muzeum Niepołomickie

ul.Zamkowa 2,

32-005 Niepołomice

tel. 517 590 420

 

Data publikacji strony internetowej: 2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.11.2020 r.

 

Strona internetowa, poza Wirtualnym spacerem, jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wirtualny spacer posiada wersję kontrastową oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu. Trwają pracę nad jego dostosowaniem do wymogów zgodnych z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Gorycki.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów  517 590 420 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wykazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Zamkowa 2

 • Muzeum Niepołomickie mieści się w zamku, na pierwszym piętrze.
 • Przy zamku znajduje się parking z jednym stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych.
 • Na dziedziniec zamkowy można dostać się bez przeszkód architektonicznych.
 • W budynku jest winda, do której prowadzi pochylnia i otwierane elektrycznie drzwi. W windzie jest sygnalizacja głosowa. Korzystanie z windy w celu zwiedzania muzeum powinno być poprzedzone wcześniejszym zgłoszeniem na numer telefonu 261 98 52 lub 661 953 422. Na drzwiach pierwszego piętra na wprost wyjścia z windy, w razie jakichkolwiek trudności, została umieszczona informacja z numerem telefonu do osoby, która będzie mogła pomóc.
 • Obok windy na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Do muzeum prowadzi wejście od krużganków. Szerokość drzwi zapewnia swobodne dostanie się do muzeum oraz do kolejnych pomieszczeń osoby na wózku, rodziny z wózkiem dziecięcym, osobie z psem asystującym.
 • Większość sal muzealnych jest na jednym poziomie, a pojawiające się nierówności są niwelowane poprzez pochylnie.
 • Zwiedzanie sal muzealnych odbywa się indywidualnie lub grupowo z przewodnikiem. Podczas zwiedzania grupowego osoba oprowadzająca dostosuje sposób zwiedzania i wypowiadane treści do osób z niepełnosprawnościami. Zwiedzać można również indywidualnie, gdyż większość podpisów przy eksponatach jest na wysokości oczu osoby na wózku. W razie problemów z odczytaniem tekstu pomocni mogą być opiekunowie ekspozycji obecni w poszczególnych salach.
 • Na terenie muzeum nie ma pętli indukcyjnej, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma też tłumacza migowego.
 • Wyznaczono opiekunów osób z niepełnosprawnościami na wypadek zdarzeń losowych.
 • Planujemy też złożyć wniosek do właściciela obiektu o zainstalowanie poręczy przy schodach w baszcie prowadzącej na I piętro i barierki osłaniającej schody prowadzące do piwnicy gotyckiej.

Dostępność cyfrowa

 • Strona internetowa, poza Wirtualnym spacerem, jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wirtualny spacer posiada wersję kontrastową oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu. Trwają pracę nad jego dostosowaniem do wymogów zgodnych z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
 • Na stronie internetowej umieszczony jest tekst łatwy do czytania z informacją o muzeum i prezentowanymi wystawami.
 • Jest możliwość porozumiewania się z pracownikami muzeum przez wiadomości tekstowe na telefon komórkowy, numer 517 590 420.

Plan muzeum

Plan pierwszego piętra zamku królewskiego w Niepołomicach, gdzie znajduje się Muzeum Niepołomickie. Na pierwsze piętro można wejść po schodach znajdujących się w baszcie, która jest po prawej stronie zaraz po przejściu bramy prowadzącej na dziedziniec zamku. Na wprost wyjścia z baszty na pierwszym piętrze w sąsiednim skrzydle jest wejście do muzeum niepołomickiego. Tam znajdują się kasa, szatnia i toalety. Na pierwsze piętro można również wyjechać windą, która znajduje się w skrzydle zamku po lewej stronie.

Muzeum Niepołomickie czynne od wtorku do niedzieli 10:00-18:00 | W weekend przerwa techniczna od 13:00 do 13:30

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.